LOVED BY GENERATIONS. CRAFTED BY YOU.
Ferrero visual

Zrównoważony Rozwój 

Zrównoważony Rozwój jest fundamentalnym filarem Grupy Ferrero, wspieranym przez każdy dział w zakresie swoich zadań. W ramach funkcji zrównoważonego rozwoju będziesz mieć możliwość wdrażania projektów zrównoważonego rozwoju na miejscu, zgodnie z wartościami Grupy i celami CSR.

Ferrero logo