LOVED BY GENERATIONS. CRAFTED BY YOU.
Ferrero visual

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Spółka Ferrero International S.A. (zwana dalej „Ferrero”) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników witryny internetowej Ferrero Careers (zwanej dalej „Witryną") i uczyni wszystko, co w jej mocy, aby Dane osobowe użytkowników były traktowane z poszanowaniem podstawowych praw i wolności oraz godności osobistej użytkowników, ze szczególnym naciskiem na poufność i informacje osobowe. Aby móc świadczyć nasze usługi, prosimy użytkowników o podanie pewnych informacji osobowych i danych szczegółowych, dlatego też chcielibyśmy wyjaśnić procedury i tryb postępowania z dostarczonymi nam danymi.

Niniejsza Polityka prywatności została opracowana, aby umożliwić Ci zrozumienie zasad, jakie obowiązują w Ferrero w odniesieniu do Twojej prywatności oraz sposobu, w jaki Twoje dane osobowe będą wykorzystywane podczas korzystania z Witryny. W niniejszej Polityce prywatności przedstawiono również informacje umożliwiające wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich Danych osobowych w sposób wyraźny i świadomy, tam gdzie jest to właściwe.

Co do zasady, wszelkie informacje i dane podane przez Ciebie lub zebrane w inny sposób przez Ferrero w związku z Witryną będą wykorzystywane przez Ferrero zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 2016/679 (zwanym dalej „RODO"). Oznacza to w szczególności, że przetwarzanie Danych osobowych przez Ferrero będzie odbywać się z poszanowaniem zasad zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, ograniczenia przechowywania danych, minimalizacji danych, prawidłowości, integralności i poufności.

1. Administrator danych

Administratorem danych dla potrzeb wszystkich operacji przetwarzania Danych osobowych dokonywanych za pośrednictwem Witryny jest spółka Ferrero z siedzibą w 16, Route de Trèves L-2633 Senningerberg Luksemburg.

Spółka Ferrero powołała Inspektora ochrony danych („IOD"). Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania Danych osobowych przez Ferrero, w tym wykaz podmiotów przetwarzających dane, którym Ferrero powierzyła Twoje Dane osobowe lub aby wykonać przysługujące Ci prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych przez Ferrero, możesz przesłać zgłoszenie na nasz adres pocztowy podany powyżej lub pocztą elektroniczną na adres privacy@ferrero.com.

2. Przetwarzane Dane osobowe

Podczas korzystania z Witryny, a w szczególności podczas przekazywania przez Ciebie informacji i przesyłania dokumentów do Witryny w celu uzyskania dostępu do usług Witryny, Ferrero może zbierać i przetwarzać informacje dotyczące Ciebie jako osoby fizycznej oraz informacje, które umożliwiają zidentyfikowanie Ciebie bezpośrednio lub w połączeniu z dodatkowymi informacjami (w dalszym ciągu zwane „Danymi osobowymi")

Ferrero może przetwarzać za pośrednictwem Witryny następujące Dane osobowe:

a. Imię i nazwisko, dane kontaktowe i inne Dane osobowe

Podczas zakładania konta w Witrynie zostaniesz poproszony o podanie informacji takich jak imię i nazwisko, źródła przekierowania na Witrynę, adres e-mail, numer telefonu, kraj zamieszkania, adres zamieszkania (stan, miasto, kod pocztowy, ulica) oraz kwalifikacje zawodowe i historia zatrudnienia – odbędzie się to poprzez przesłanie Twojego CV / życiorysu za pośrednictwem Witryny. Dzięki tym informacjom Ferrero będzie w stanie odpowiednio zarządzać Twoją aplikacją w związku z ewentualną rekrutacją.

Ferrero może także gromadzić i przetwarzać Dane osobowe zawarte w profilach zawodowych na kontach kandydatów w mediach społecznościowych (np. LinkedIn), jeśli uzna wykorzystywanie takich danych za konieczne i istotne w kontekście stanowiska, o które dana osoba się ubiega.

b. Szczególne kategorie Danych osobowych

Po założeniu konta na Witrynie będziesz mógł przesyłać dokumenty za pośrednictwem Witryny, które Ferrero otrzyma jako Twoje CV/życiorys. Dokumenty te mogą zawierać Dane osobowe - w szczególności mogą one ujawniać (nieumyślnie lub celowo) szczególne kategorie Danych osobowych - tj. „[...] danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby”, o których mowa w art. 9 RODO.

Prosimy, abyś nie ujawniał żadnych Danych osobowych należących do tych kategorii we wspomnianych dokumentach lub w innych częściach Witryny, chyba że uznasz to za bezwzględnie konieczne. W takim przypadku, wspomniane Dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez Ferrero na podstawie Twojej wyraźnej zgody - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

c. Dane przeglądania

Działanie Witryny, tak jak to ma zwykle miejsce w przypadku każdej witryny internetowej, wiąże się z wykorzystywaniem systemów komputerowych i procedur wykonywanych przez oprogramowanie, które zbierają informacje o użytkownikach Witryny w ramach rutynowego działania. Pomimo, że Ferrero nie zbiera tych informacji w celu powiązania ich z konkretnymi użytkownikami, może istnieć możliwość zidentyfikowania tych użytkowników albo bezpośrednio za pośrednictwem tych informacji, albo poprzez wykorzystanie innych zebranych informacji – jako takie, tego typu informacje również uznawane są za Dane osobowe.

Informacje te obejmują kilka parametrów związanych z Twoim systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym, w tym Twój adres IP, lokalizację (kraj), nazwy domen Twojego komputera, adresy URI (Uniform Resource Identifier) zasobów poszukiwanych przez Ciebie w Witrynie, godzinę zapytania, metodę stosowaną do wysyłania zapytań do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi na zapytanie, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi wysłanej przez serwer (pomyślnie, błąd, itp.) itd.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie do tworzenia anonimowych statystyk dotyczących korzystania z Witryny, a także do zapewnienia jej prawidłowego działania i do identyfikacji wszelkich błędów lub przypadków nadużywania Witryny.

d. Pliki cookie

Definicje, właściwości i stosowanie standardów

Piki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być wysyłane na Twój komputer lub urządzenie mobilne i rejestrowane na nim przez odwiedzane przez Ciebie witryny internetowe, a następnie ponownie wysyłane do tych samych stron internetowych podczas ich ponownego przeglądania. To dzięki tym plikom cookie witryny te mogą „zapamiętywać" Twoje działania i preferencje (np. dane logowania, język, rozmiar czcionki, inne ustawienia wyświetlania itp.), dzięki czemu nie musisz ich ponownie konfigurować podczas kolejnej wizyty w witrynie lub podczas przechodzenia na inne strony witryny.

Pliki cookie są zatem wykorzystywane do elektronicznego uwierzytelniania, monitorowania sesji i przechowywania informacji dotyczących Twojej aktywności podczas korzystania z witryny internetowej. Mogą one również zawierać niepowtarzalny kod identyfikacyjny, który umożliwia śledzenie Twoich działań związanych z przeglądaniem witryny w celach statystycznych lub reklamowych. Niektóre operacje w ramach witryny mogą okazać się niemożliwe do wykonania bez użycia plików cookie, które, w niektórych przypadkach, są technicznie niezbędne do funkcjonowania witryny.

Podczas przeglądania witryny internetowej możesz również otrzymywać pliki cookie od witryn internetowych lub serwerów innych niż odwiedzana witryna internetowa (tj. pliki cookie podmiotów trzecich).

Istnieją różne rodzaje plików cookie, w zależności od ich właściwości i funkcji, które to pliki mogą być przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez różny okres czasu: „sesyjne pliki cookie", które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki, oraz „trwałe pliki cookie", które pozostają w urządzeniu aż do upływu ustalonego wcześniej okresu ich trwałości.

Zgodnie z przepisami prawa, które mogą mieć do Ciebie zastosowanie, Twoja zgoda nie zawsze będzie konieczna do korzystania z plików cookie za pośrednictwem Witryny. W szczególności „techniczne pliki cookie" - tj. pliki cookie używane wyłącznie do przesyłania wiadomości dotyczących komunikacji za pośrednictwem elektronicznej sieci łączności lub w z innych względów bezwzględnie konieczne do świadczenia wskazanej przez Ciebie usługi - zazwyczaj nie wymagają uzyskania takiej zgody. Innymi słowy, pliki cookie, które są niezbędne do działania Witryny lub wymagane do wykonywania czynności wskazanych przez Ciebie, mogą być używane bez Twojej zgody. Mogą to być pliki cookie wykorzystywane do celów analitycznych (wykorzystywane do zbierania zagregowanych informacji o liczbie użytkowników witryny i sposobie, w jaki użytkownicy ci odwiedzają witrynę), pliki cookie przeglądania lub pliki sesyjne (wykorzystywane do umożliwienia użytkownikom zalogowania się) oraz pliki cookie funkcji służące do zapamiętywania wyborów dokonywanych przez użytkownika podczas odwiedzania witryny internetowej, takich jak język lub produkty wybrane do zakupu, w celu poprawy komfortu korzystania z witryny).

Z drugiej strony, „profilujące pliki cookie" - tj. pliki cookie stosowane do tworzenia profili użytkowników i wysyłania wiadomości reklamowych zgodnie z preferencjami ujawnionymi przez użytkowników podczas przeglądania stron internetowych - zazwyczaj wymagają wyraźnej zgody użytkowników, choć wymóg ten może różnić się w zależności od obowiązujących przepisów prawnych.

Rodzaje plików cookie wykorzystywanych przez Witrynę

Witryna korzysta z następujących rodzajów plików cookie:

  • Pliki cookie przeglądania lub sesyjne pliki cookie, które są bezwzględnie konieczne do działania Witryny i/lub umożliwiają użytkownikowi korzystanie z jej treści i usług.
  • Analityczne pliki cookie, które pozwalają Ferrero zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Witryny oraz śledzić ruch do Witryny i z Witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są przetwarzane w formie zbiorczej i anonimowej, bez gromadzenia informacji na temat Twojego konkretnego identyfikatora - dlatego też korzystanie z tych plików cookie nie wiąże się z wykorzystaniem Twoich Danych osobowych.
  • Pliki cookie funkcji, które są wykorzystywane do uruchamiania określonych funkcji Witryny i konfigurowania Witryny zgodnie z Twoimi wyborami (np. język), w celu zwiększenia komfortu korzystania z Witryny.
  • Profilujące pliki cookie, które są wykorzystywane do śledzenia preferencji ujawnianych przez Ciebie w trakcie korzystania z Witryny oraz do wysyłania Ci wiadomości reklamowych zgodnie z tymi preferencjami.

Ferrero opiera się również na plikach cookie podmiotów trzecich - tj. pliki cookie z witryn / serwerów internetowych innych niż Witryna, które są wykorzystywane do określonych celów podmiotów trzecich będących właścicielami tych witryn / serwerów internetowych (w tym do profilowania użytkowników). Wspomniane osoby trzecie są zazwyczaj uznawane za niezależnych administratorów danych w odniesieniu do ich plików cookie, w związku z czym należy zapoznać się z ich polityką prywatności, powiadomieniami lub innymi materiałami, aby uzyskać więcej informacji na ich temat. Ferrero nie może kontrolować sposobu wykorzystywania przez te podimoty trzecie plików cookie podmiotów trzecich ani ich dokładnych właściwości i przeznaczenia, jak również składać zapewnień w tym zakresie.

Współpracujemy z podmiotami trzecimi, aby zarządzać naszymi reklamami na innych stronach internetowych. Nasz partner zewnętrzny może używać plików cookie lub podobnych technologii, aby przesyłać naszym użytkownikom reklamy dopasowane do ich indywidualnych zainteresowań i preferencji dotyczących przeglądanych stron internetowych. Jeśli chcesz zrezygnować z reklam profilowanych w oparciu o Twoje zainteresowania, kliknij tutaj, lub jeśli znajdujesz się w Unii Europejskiej, kliknij tutaj. Przypominamy, że będziesz nadal otrzymywać reklamy o charakterze ogólnym.

Poniżej znajdują się linki do informacji o plikach cookie podmiotów trzecich:

 

Pliki cookie znajdujące się w Witrynie

Szczegółowe informacje na temat plików cookie znajdujących się w Witrynie:

 

Ustawienia plików cookie

Możesz zablokować lub usunąć wszystkie lub niektóre pliki cookie używane w Witrynie za pomocą opcji przeglądarki. Twoje preferencje dotyczące plików cookie zostaną ponownie ustawione, jeśli do uzyskania dostępu do Witryny użyte zostaną inne przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania preferencji dotyczących plików cookie za pośrednictwem przeglądarki, zapoznaj się z następującymi instrukcjami:

UWAGA: W przypadku zablokowania lub usunięcia używanych przez Witrynę technicznych plików cookie lub plików cookie funkcji, przeglądanie Witryny może stać się niemożliwe, niektóre usługi lub funkcje Witryny mogą stać się niedostępne lub mogą wystąpić inne usterki, w którym to przypadku będziesz musiał zmodyfikować lub ręcznie wprowadzić pewne informacje lub preferencje za każdym razem, gdy odwiedzasz Witrynę.

Ferrero korzysta w Witrynie z Google Analytics. Jest to narzędzie opracowane przez Google i wykorzystywane do zbierania informacji, które pozwala na ocenę korzystania z Witryny, analizę Twojego zachowania i poprawę Twojego doświadczenia korzystania z Witryny. Więcej informacji na temat rezygnacji z Google Analytics można uzyskać pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3. Cele przetwarzania

Ferrero zamierza wykorzystywać Twoje Dane osobowe zebrane za pośrednictwem Witryny, w celu zarządzania złożonymi aplikacjami dotyczącymi ewentualnych rekrutacji na stanowiska w Grupie Ferrero.

4. Podstawa prawna i obowiązkowy/uznaniowy charakter przetwarzania

Podstawą prawną dla Ferrero przy przetwarzaniu Twoich Danych osobowych w wyżej wymienionych celach jest Twoja zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Ferrero może również powoływać się na swój uzasadniony interes przy ocenie profili zawodowych w mediach społecznościowych kandydatów ubiegających się o określone stanowiska, w przypadku, w którym taka ocena jest konieczna i istotna w kontekście pracy na danych stanowiskach - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W uzasadnionym interesie Ferrero leży upewnienie się, że kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i kompetencje do wykonywania zadań, o które się ubiega.

Podanie danych osobowych Ferrero w tym celu nie jest obowiązkowe, jednak, jeśli tego nie zrobisz, Ferrero nie będzie w stanie obsługiwać żadnej aplikacji, którą do nas złożysz.

Ponadto, wszelkie szczególne kategorie Danych osobowych, które zdecydujesz się podać Ferrero (jak wspomniano w pkt. 2 lit. b) powyżej) będą przetwarzane przez Ferrero na podstawie Twojej wyraźnej zgody - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

5. Odbiorcy Danych osobowych

Twoje Dane osobowe mogą zostać udostępniane, w celach wymienionych w pkt. 3, następującym osobom/podmiotom (zwanym dalej „Odbiorcami"):

  • innym spółkom z Grupy Ferrero, które mogą być zainteresowane Twoją aplikacją;
  • SAP SuccessFactors (spółce spoza grupy Ferrero) oraz podwykonawcom technicznym Ferrero działającym jako podmioty przetwarzający dane w imieniu Ferrero i wyłącznie na polecenie Ferrero;
  • podmiotom, organom lub władzom publicznym, którym Twoje Dane osobowe muszą zostać ujawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami lub na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć tych podmiotów, organów lub władz;
  • osobom upoważnionym przez Ferrero do przetwarzania Danych osobowych niezbędnych do wykonywania czynności związanych ze świadczeniem usług za pośrednictwem Witryny, które zobowiązały się do zachowania poufności lub które podlegają właściwemu prawnemu zobowiązaniu do zachowania poufności (np. pracownicy Ferrero).

6. Przekazywanie Danych osobowych poza Unię Europejską

Niektóre z Twoich Danych osobowych są udostępniane Odbiorcom, którzy mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Ferrero zapewnia, że Twoje Dane osobowe są przetwarzane przez tych Odbiorców zgodnie z wymogami RODO. Zgodnie z RODO przekazywanie danych może opierać się między innymi na decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych lub na umowach zawierających standardowe klauzule ochrony danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać od IOD Ferrero pod adresem privacy@ferrero.com.

7. Zatrzymywanie Danych osobowych

Twoje Dane osobowe, wraz z Twoim kontem, będą przechowywane przez Ferrero przez okres 6 miesięcy od momentu ich wprowadzenia do Witryny lub od ostatniej modyfikacji dokonanej przez Ciebie. Po tym okresie Twoje Dane osobowe zostaną zniszczone lub zanonimizowane do celów statystycznych.

Ponadto, w każdym przypadku, gdy okaże się, że kandydat nie otrzyma oferty zatrudnienia lub że oferta zatrudnienia złożona kandydatowi nie zostanie przyjęta, Twoje Dane osobowe zostaną zniszczone.

8. Osoby młodociane

Ferrero może sporadycznie oferować pracę w niepełnym wymiarze godzin lub pracę sezonową, która jest odpowiednia dla osób młodocianych.

Aby osoba młodociana mogła zarejestrować swoje konto na Witrynie, powinna przekazać Ferrero swoje dane osobowe (zob. punkt 2 niniejszej Polityki prywatności). Zgodnie z prawem, Ferrero może zatwierdzić rejestrację osoby młodocianej, a następnie wykorzystać jej dane osobowe, pod warunkiem, że rodzice lub opiekun osoby młodocianej wyrazili na to uprzednio swoją zgodę. W związku z tym zalecamy, aby rodzic lub opiekun pomagał i doradzał osobie młodocianej, która zamierza przejrzeć naszą Witrynę lub uzyskać dostęp do usług świadczonych przez Ferrero.

Jeśli rodzice/opiekunowie chcieliby uniemożliwić osobie młodocianej dostęp do Witryny, dostępne są programy, które umożliwiają kontrolę dostępu do Internetu lub określonych stron internetowych.

9. Bezpieczeństwo Danych osobowych

Wszystkie Dane osobowe zebrane za pośrednictwem Witryny będą przechowywane i przetwarzane w sposób ograniczający do minimum ryzyko zniszczenia, utraty (w tym przypadkowej), nieuprawnionego dostępu/wykorzystania lub wykorzystania niezgodnego z pierwotnym celem zbierania danych. Jest to możliwe dzięki technicznym i organizacyjnym środkom bezpieczeństwa wprowadzonym przez Ferrero.

W celu uzyskania zaktualizowanej listy środków bezpieczeństwa przyjętych w odniesieniu do Witryny, należy wysłać zapytanie do IOD Ferrero na adres privacy@ferrero.com.

10. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z art. 15 i następnymi RODO, będąc osobą, której dane dotyczą, jesteś uprawniony do żądania od Ferrero w każdym czasie dostępu do swoich Danych osobowych oraz ich poprawiania, a także ich usunięcia jak również sprzeciwić się ich przetwarzaniu. Jesteś również uprawniony do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich Danych osobowych w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO, jak również do uzyskania Danych osobowych, które przekazałeś Ferrero w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, w przypadkach określonych w art. 20 RODO.

Zgłoszenia w tym zakresie należy kierować na piśmie do Ferrero na adres: privacy@ferrero.com.

Jeśli masz ewentualne pytania dotyczące ochrony prywatności lub wykorzystania danych, na które nie udało się nam odpowiedzieć w wyczerpujący sposób, skontaktuj się z naszą zewnętrzną firmą z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która odpowiada (bezpłatnie) na zapytania użytkowników pod adresem: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Masz również prawo do złożenia skargi do lokalnego Urzędu Ochrony Danych UE lub do organu ochrony danych Luxemburga (CNPD na https://cnpd.public.lu/fr/support/contact.html), jeśli uważasz, że wykorzystaliśmy Twoje dane w sposób niezgodny z prawem.

11. Zmiany

Niniejsza Polityka prywatności weszła w życie z dniem 1 maja 2018 roku.

Ferrero zastrzega sobie prawo do częściowej lub całkowitej zmiany niniejszej Polityki prywatności lub po prostu do aktualizacji jej treści, np. w wyniku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Ferrero poinformuje Cię o takich zmianach niezwłocznie po ich wprowadzeniu i będą one wiążące natychmiast po ich opublikowaniu w Witrynie. Z tego względu Ferrero zaprasza Cię do regularnego odwiedzania Witryny w celu zapoznania się z najnowszą, zaktualizowaną wersją Polityki prywatności, dzięki czemu będziesz mógł być na bieżąco informowany o sposobie zbierania i wykorzystywania Danych osobowych przez Ferrero.

Ferrero logo