LOVED BY GENERATIONS. CRAFTED BY YOU.
Ferrero visual

Polityka plików cookie

Definicje, właściwości i stosowanie standardów

Piki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być wysyłane na komputer lub urządzenie mobilne użytkownika i rejestrowane na nim przez odwiedzane witryny internetowe, a następnie odsyłane do tych samych witryn podczas ich ponownego przeglądania. To dzięki tym plikom cookie witryny te mogą „zapamiętywać” działania i preferencje użytkownika (np. datę logowania, język, rozmiar czcionki, inne ustawienia wyświetlania itp.), dzięki czemu użytkownik nie musi ich ponownie konfigurować podczas kolejnej wizyty w witrynie lub podczas przechodzenia na inne strony witryny.

 

Pliki cookie są zatem wykorzystywane do elektronicznego uwierzytelniania, monitorowania sesji i przechowywania informacji dotyczących aktywności użytkownika podczas korzystania z witryny internetowej. Mogą one również zawierać niepowtarzalny kod identyfikacyjny, który umożliwia śledzenie działań użytkownika związanych z przeglądaniem witryny w celach statystycznych lub reklamowych. Niektóre operacje w ramach witryny mogą okazać się niemożliwe do wykonania bez użycia plików cookie, które, w niektórych przypadkach, są technicznie niezbędne do funkcjonowania witryny.

 

Podczas przeglądania witryny internetowej użytkownik może również otrzymywać pliki cookie od witryn lub serwerów internetowych innych niż odwiedzana witryna internetowa (tj. pliki cookie podmiotów trzecich).

 

Na komputerze lub urządzeniu mobilnym mogą być przechowywane różne rodzaje plików cookie, przez różny okres uzależniony od ich właściwości i funkcji: „sesyjne pliki cookie", które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika, oraz „trwałe pliki cookie", które pozostają zapisane w urządzeniu aż do upływu ustalonego wcześniej okresu ich ważności.

 

Zgodnie z przepisami prawa, które mogą mieć do zastosowanie do użytkownika, zgoda użytkownika nie zawsze będzie konieczna do korzystania z plików cookie za pośrednictwem Witryny. W szczególności „techniczne pliki cookie", tj. pliki cookie, które są używane wyłącznie do przesyłania wiadomości dotyczących komunikacji za pośrednictwem elektronicznej sieci łączności lub są z innych względów bezwzględnie konieczne do świadczenia wyraźnie wskazanej przez użytkownika usługi, zazwyczaj nie wymagają uzyskania takiej zgody. Innymi słowy pliki cookie, które są niezbędne do działania Witryny lub wymagane do wykonywania czynności wskazanych przez użytkownika, mogą być używane bez jego zgody. Mogą to być pliki cookie wykorzystywane do celów analitycznych (wykorzystywane do zbierania zagregowanych informacji o liczbie użytkowników witryny i sposobie, w jaki użytkownicy ci odwiedzają witrynę), pliki cookie dotyczące przeglądania lub pliki sesyjne (wykorzystywane do umożliwienia użytkownikom zalogowania się) oraz funkcjonalne pliki cookie (służące do zapamiętywania wyborów dokonywanych przez użytkownika podczas odwiedzania witryny internetowej, takich jak język lub produkty wybrane do zakupu, w celu poprawy komfortu korzystania z witryny).

 

Z drugiej strony „profilujące pliki cookie”, tj. pliki cookie stosowane do tworzenia profili użytkowników i wysyłania wiadomości reklamowych zgodnie z preferencjami ujawnionymi przez użytkowników podczas przeglądania witryn internetowych, zazwyczaj wymagają wyraźnej zgody użytkowników, choć wymóg ten może różnić się w zależności od obowiązujących przepisów prawnych.

 

Rodzaje plików cookie wykorzystywanych przez Witrynę

 

Witryna korzysta z następujących rodzajów plików cookie:

 

  • bezwzględnie konieczne pliki cookie, które są bezwzględnie konieczne do działania Witryny i/lub korzystania z jej treści i usług;
  • pliki cookie dotyczące wydajności, które pozwalają Ferrero zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Witryny, oraz śledzić połączenia do i z Witryny. Informacje gromadzone przez te pliki cookie są przetwarzane w formie zagregowanej i anonimowej, bez informacji o niepowtarzalnym ID użytkownika, dlatego korzystanie z tych plików cookie nie wiąże się z wykorzystaniem danych osobowych użytkownika;
  • profilujące pliki cookie, które są wykorzystywane do śledzenia preferencji ujawnianych przez użytkowników w trakcie korzystania z Witryny oraz do wysyłania im wiadomości reklamowych zgodnie z tymi preferencjami.

 

Ferrero wykorzystuje również pliki cookie podmiotów trzecich – tj. pliki cookie z witryn internetowych/ serwerów internetowych innych niż własne witryny internetowe Ferrero (w tym Witryny), które są własnością podmiotów trzecich. Wspomniane podmioty trzecie będą działać jako niezależni od Ferrero administratorzy danych w odniesieniu do swoich własnych plików cookie (wykorzystujący dane, które zbierają do własnych celów i na warunkach przez siebie określonych) lub jako podmioty przetwarzające dane dla Ferrero (przetwarzające dane osobowe w imieniu Ferrero). Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wykorzystania informacji użytkowników przez takie podmioty trzecie, należy zapoznać się z ich politykami prywatności:

 

Podgrupa plików cookie Pliki cookie Stosowane pliki cookie Okres przechowywania
www.ferrerocareers.com OptanonAlertBoxClosedOptanonConsent Plik Ferrero 180 Dni, 180 Dni
cdn.cookielaw.org OptanonAlertBoxClosed, OptanonConsent, eupubconsent Plik strony trzeciej 365 Dni, 365 Dni, 365 Dni
onetrust.com __cfduid Plik strony trzeciej 30 Dni
addtoany.com __cfduid Plik strony trzeciej 30 Dni
cookielaw.org __cfduid Plik strony trzeciej 30 Dni

 

 

Pliki cookie dotyczące wydajności

Te pliki cookie umożliwiają nam zliczanie wizyt i źródeł, z których użytkownik przeszedł do Witryny, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają one nam ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne, i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się w witrynie. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane i tym samym anonimowe. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą witrynę internetową, oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

 

Podgrupa plików cookie Pliki cookie Stosowane pliki cookie Okres przechowywania
ferrerocareers.com _ga_gat_UA-_gid Plik Ferrero 730 Dni, 0 Dni, 1 Dni

 

 

Profilujące Pliki cookie

Te pliki cookie mogą być ustawiane przez naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej witryny internetowej. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam w innych witrynach. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, lecz opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i sprzętu internetowego użytkownika. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, otrzymuje mniej ukierunkowane reklamy.

 

Podgrupa plików cookie Pliki cookie Stosowane pliki cookie Okres przechowywania
doubleclick.net test_cookie Plik strony trzeciej 0 Dni
youtube.com YSC, CONSENT, VISITOR_INFO1_LIVE Plik strony trzeciej Session, 6181 Dni, 180 Dni

 

 

Ferrero korzysta z Google Analytics w Witrynie. Jest to narzędzie opracowane przez Google i wykorzystywane do zbierania informacji pozwalających na ocenę sposobu korzystania z Witryny, analizę zachowania użytkowników oraz poprawę komfortu korzystania z Witryny. Więcej informacji na temat możliwości rezygnacji z Google Analytics można uzyskać pod adresem:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Ustawienia plików cookie

 

Użytkownik może zablokować lub usunąć wszystkie lub niektóre pliki cookie używane w Witrynie za pomocą opcji przeglądarki lub poprzez ustawienia plików cookie w Witrynie.

 

Preferencje użytkownika dotyczące plików cookie zostaną ponownie ustawione w przypadku uzyskania dostępu do Witryny za pomocą innej przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania preferencji dotyczących plików cookie za pośrednictwem przeglądarki, należy zapoznać się z następującymi instrukcjami:

 

 

Pliki cookie znajdujące się w Witrynie

 

Poniższa lista wyszczególnia pliki cookie znajdujące się w Witrynie (więcej informacji na temat plików cookie wykorzystywanych w Witrynie można znaleźć w liście plików cookie udostępnionym w ustawieniach plików cookie):

 

Lista plików Cookie

 

Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Te pliki cookie są konieczne do funkcjonowania witryny internetowej i nie mogą być wyłączone w naszych systemach. Są one zazwyczaj ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, które stanowią żądanie wykonania usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Można ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działały. Te pliki cookie nie przechowują żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

 

Podgrupa plików cookie Pliki cookie Stosowane pliki cookie Okres przechowywania
www.ferrerocareers.com OptanonAlertBoxClosedOptanonConsent Plik Ferrero 180 Dni, 180 Dni
cdn.cookielaw.org OptanonAlertBoxClosed, OptanonConsent, eupubconsent Plik strony trzeciej 365 Dni, 365 Dni, 365 Dni
onetrust.com __cfduid Plik strony trzeciej 30 Dni
addtoany.com __cfduid Plik strony trzeciej 30 Dni
cookielaw.org __cfduid Plik strony trzeciej 30 Dni

 

 

Pliki cookie dotyczące wydajności

Te pliki cookie umożliwiają nam zliczanie wizyt i źródeł, z których użytkownik przeszedł do Witryny, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają one nam ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne, i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się w witrynie. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane i tym samym anonimowe. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą witrynę internetową, oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

 

Podgrupa plików cookie Pliki cookie Stosowane pliki cookie Okres przechowywania
ferrerocareers.com _ga_gat_UA-_gid Plik Ferrero 730 Dni, 0 Dni, 1 Dni

 

 

Profilujące Pliki cookie

Te pliki cookie mogą być ustawiane przez naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej witryny internetowej. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do budowania profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam w innych witrynach. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, lecz opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i sprzętu internetowego użytkownika. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, otrzymuje mniej ukierunkowane reklamy.

 

Podgrupa plików cookie Pliki cookie Stosowane pliki cookie Okres przechowywania
doubleclick.net test_cookie Plik strony trzeciej 0 Dni
youtube.com YSC, CONSENT, VISITOR_INFO1_LIVE Plik strony trzeciej Session, 6181 Dni, 180 Dni

 

Ferrero logo