LOVED BY GENERATIONS. CRAFTED BY YOU.
Ferrero visual

ZASOBY LUDZKIE I ROZWÓJ ORGANIZACJI

Dział Zasobów Ludzkich i Rozwoju Organizacji jest odpowiedzialny za nadzór nad rozbudowanym zespołem Ferrero. Wdrażanie nowych pracowników do pracy, zatrudnianie, zapewnianie możliwości rozwoju, zarządzanie bonusami i świadczeniami, realizacja  skutecznego procesu oceny wyników, zapewnianie bezpieczeństwa pracowników i zasobów to tylko wybrane zadania, które należą do jego kluczowych kompetencji. Zaangażowanie naszych pracowników jest kluczowym elementem przyjętego przez nas podejścia stawiającego ludzi na pierwszym miejscu oraz podróży, której celem jest zwiększanie uprawnień pracowników i kierowników liniowych.

Cyfryzacja naszej kultury pracy zapewnia sprawniejsze zarządzanie całą naszą kadrą oraz pomaga zespołowi HR zachować spójność i przejrzystość w ramach całej organizacji. Zespół Działu Zasobów Ludzkich i Rozwoju Organizacji wspiera także kierowników liniowych w podnoszeniu poziomu zaangażowania pracowników i  ich wyników, aby wspólnie mogli realizować ambitne cele firmy.

Ferrero logo