LOVED BY GENERATIONS. CRAFTED BY YOU.
Ferrero visual

Trade & Shopper Marketing

Zespół Trade Marketingu wspiera działania rynkowe, opracowując i wdrażając strategie sprzedażowe dopasowane do strategii marki. Jego członkowie budują długofalowe relacje oparte na partnerskiej współpracy i dopasowują strategie kategorii do lokalnej specyfiki. Do ich zadań należy opracowanie strategii cenowych i promocyjnych, monitorowanie zwrotu z inwestycji działań promocyjnych i przygotowywanie wniosków dla kierownictwa Działów Trade Investments i Sprzedaży.   Są też odpowiedzialni za prowadzenie sprawozdawczości sprzedażowej, analizy, wdrożenia i zarządzanie systemem CRM. Dodatkowo, zespół zajmuje się rozwojem i adaptacją strategii kategorii, w tym zarządzaniem różnymi kategoriami produktowymi, które są optymalnie dopasowane do lokalnych uwarunkowań i wspiera strategiczne zarządzanie funkcją Trade Marketingu.

 

 

 

LUDZIE I PRACA

 

Kierownik kategorii

Natalia Rakhleeva - Rosja

Odpowiedzialna za rozwój kategorii słodyczy na rynku rosyjskim.

  • Negocjacje
  • Strategia kanałowa
  • Rozwój kategorii słodyczy
Natalia

Historia Natalii

Natalia zarządza siedmioosobowym zespołem i jest odpowiedzialna za ugruntowywanie pozycji Ferrero na rynku rosyjskim. Opracowuje strategie dla kanałów, zarządza projektami dot. kategorii ze wszystkich segmentów produktowych Ferrero, prowadzi negocjacje z detalistami i wdraża inicjatywy, których celem jest zwiększenie penetracji rynkowej, częstotliwości zakupów i średniej wartości zakupu.

Pracowałam przez rok na stanowisku National Category Managera, a później przejęłam obowiązki Lead Category Managera. Sześć miesięcy później otrzymałam awans na stanowisko Senior Category Managera, które zajmuję do dzisiaj. Pracuję w Ferrero od 5 roku. Firma bardzo wspiera mój rozwój osobisty i zawodowy, zwłaszcza w obszarze umiejętności przywódczych. Bardzo cieszę sie, że będę mogła w dalszym ciągu rozwijać się w Ferrero zgodnie z planem, który jest dla mnie i mojego przełożonego podstawą rozwoju moich kompetencji.

Vice President, Category Management & Shopper Insights

Phil DeConto - USA

Rozwój Zarządzania Kategorią dla Ferrero USA

  • Analiza danych dotyczących Kategorii i Marki 
  • Storytelling
  • Planowanie wspólnych przedsięwzięć 
  • Sprzedaż strategiczna

 

Crafted by Phil

Współtworzony przez Phila

Phil i jego zespół są wiodącymi ekspertami storytellingu w Ferrero USA. Jego zespół analizuje dane i obserwacje, aby pomóc organizacji zrozumieć efektywność kategorii oraz to, w jaki sposób marki Ferrero mogą napędzać rozwój kategorii. Ma to fundamentalne znaczenie dla podtrzymania relacji z naszymi partnerami detalicznymi w zakresie planowania wspólnych przedsięwzięć.  Phil zachęca swój zespół do poszukiwania nowych technologii, przyjmowania podejścia w zakresie różnorodności procesów i pracuje w obszarze wiedzy każdego członka zespołu, aby tworzyć cały zespół jeszcze silniejszym. 

Firma Ferrero doskonale się wpisała w rozwój mojej kariery.  Udostępniła środki w celu powołania mojego zespołu i skutecznego realizowania naszej misji i była bardzo otwarta na  zwiększanie zasobów w oparciu o nasz wykazany zwrot z inwestycji. Firma wsparła moje indywidualne potrzeby szkoleniowe i rozwojowe, oferując różnorodne doświadczenia edukacyjne, w tym wizyty na zagranicznych rynkach, konferencje i możliwość prezentacji na spotkaniach kierownictwa wyższego szczebla. Mój menedżer był również niesamowitym rzecznikiem mojej kariery, zapewniając mi zasoby niezbędne do odniesienia sukcesu i ufając mi, że osiągnę wyniki zgodne z celami strategicznymi jego zespołu.

Ferrero logo