LOVED BY GENERATIONS. CRAFTED BY YOU.
Ferrero visual

SPRZEDAŻ DETALICZNA

Dział sprzedaży detalicznej jest naszym bezpośrednim łącznikiem z konsumentem. Do jego zadań należy określanie i wdrażanie strategii detalicznych, które gwarantują optymalne doświadczenia zakupowe i przekładają się na wzrost sprzedaży. Nasz zespół pracuje wytrwale, aby dopasować odpowiednio doświadczenia klienta we wszystkich kanałach i nadzoruje realizację projektów detalicznych w sklepach, franczyzach i kanale e-commerce. Dział Sprzedaży Detalicznej zapewnia kompleksowe doświadczenia marki i jest odpowiedzialny za strategię, rozwój i realizację działań z zakresu cyfrowego marketingu, których celem jest skuteczna konwersja i zdobywanie nowych konsumentów. Do jego obowiązków należy także wdrażanie detalicznych strategii marki, strategii dot. doświadczeń zakupowych, opracowywanie procesów mających na celu budowanie i umacnianie wartości marki.

Ferrero logo