LOVED BY GENERATIONS. CRAFTED BY YOU.
Ferrero visual

KOMPLEKSOWY ŁAŃCUCH DOSTAW

Łańcuch dostaw jest kluczowym elementem zarządzania poziomem usług, jakie oferujemy naszym klientom. Nasz globalny zespół skutecznie zarządza kanałem dystrybucji fizycznej Ferrero, w tym operacjami magazynowymi, strategiami logistycznymi zgodnie z celami Grupy dotyczącymi zadowolenia klienta, świeżości i kosztów. Jego zadania obejmują optymalizację logistyki handlowej i przemysłowej, poziomu zapasów i kosztów dystrybucji, grafików produkcji oraz powiązań między przepływami w naszych przemysłowych i handlowych łańcuchach dostaw.

Ferrero logo