LOVED BY GENERATIONS. CRAFTED BY YOU.
Ferrero visual

JAKOŚĆ

Aby utrzymać nasze wysokie standardy jakości, Dział Jakości opracowuje szczegółowe i jasno określone metody pracy, które pomagają nam kontrolować świeżość i jakość na wszystkich etapach łańcucha wartości - od surowca, przez fabrykę i magazyn, przez produkcję zabawek, logistykę, punkty sprzedaży i produkty gotowe po końcowego konsumenta. Jego wytyczne są tworzone z myślą o wszystkich naszych markach.  Kiedy dołączysz do naszego zespołu, pomożesz nam zapewnić zgodność z wytycznymi Grupy dot. higieny i bezpieczeństwa żywności. Będziesz także wdrażać i wykorzystywać nowe narzędzia IT, aby jeszcze bardziej podnieść jakość naszych produktów. Dodatkowo, będziesz odpowiedzialny za podnoszenie świadomości i dbałości o jakość wśród naszych interesariuszy.

 

 

 

LUDZIE I PRACA

Kierownik zapewnienia jakości łańcucha dostaw

Tejilee Tembe - Indie

Monitowanie zgodności ze standardami jakości w kanale dystrybucji.

  • Standardy jakości
  • Zadowolenie klienta
  • Wizerunek marki i lojalność

 

Tajilee

Historia Tejilee

Skupienie uwagi na zapewnieniu wysokich standardów jakości produktów w całym kanale dystrybucji gwarantuje, że jesteśmy w stanie spełnić naszą obietnicę jakości. Właśnie dlatego Tejilee analizuje wszystkie czynniki, które mogą wpłynąć na jakość, bezpieczeństwo i świeżość produktu na wszystkich etapach jego podróży z fabryki na rynek. Tejilee przeprowadza kontrole jakości, zarządza planami działań w magazynach i punktach dystrybucji Ferrero. Prowadzi też ścisłą współpracę z wielofunkcyjnymi zespołami, aby wspólnie z nimi prowadzić szkolenia z jakości.

Rozpoczęłam pracę we włoskim oddziale Ferrero w dziale badań i rozwoju. 2,5 roku później zaczęłam pracować w dziale Industrial Quality w oddziale Ferrero w Indiach, w fabryce w Baramati, gdzie byłam odpowiedzialna za zapewnienie standardów jakości produktu na liniach produkcyjnych. Obecnie, nadzoruję jakość łańcucha dostaw w dziale Commercial Quality w centrali Ferrero w Indiach. Moja praca polega na zarządzaniu zgodnością i zapewnieniu przestrzegania międzynarodowych standardów jakości Ferrero w kanale dystrybucji na całym subkontynencie indyjskim. W wymiarze osobistym, przeprowadzka z Alby do Bramati i Pune sprawiła, że zaczęłam postrzegać wszystko w globalnym kontekście. To była także doskonała okazja, aby nauczyć się nowego języka i poznać nową kulturę, co okazało się bardzo przydatne podczas wprowadzania najlepszych praktyk w mojej nowej organizacji.

Ferrero logo