LOVED BY GENERATIONS. CRAFTED BY YOU.
Ferrero visual

FINANSE, ADMINISTRACJA I CONTROLLING

Zespół Finansów Ferrero to grupa pracowników, której zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu zarządzania naszymi aktywami finansowymi. Cel ten realizują określając, wdrażając i oceniając strategie finansowe, operacyjne, administracji finansowej i optymalizacji podatkowej. Do ich zadań należy także odpowiednie zarządzanie przepływami środków gotówkowych, budżetów i prognozowanie, aby zapewnić niezbędne zasoby finansowe do realizacji wyznaczonych przez Ferrero celów. Dodatkowo, są odpowiedzialni za ocenę nowych inicjatyw i inwestycji, kwestii biznesowych, możliwości nowych fuzji i przejęć, ocenę wyników finansowych i ryzyk, rentowności marki oraz sytuacji regionów pod kątem rachunku zysków i strat. Zespół przeprowadza także audyty finansowe, aby zapewnić spójność i zgodność działań z przyjętą dla całej Grupy metodologią. Dodatkowo, jego członkowie pełnią rolę partnerów biznesowych, dostarczając firmie informacje o wartości dodanej oraz wskazówki dotyczące działań, co umożliwia zespołom odpowiednie dopasowanie zachowań i skuteczną realizację celów biznesowych.

Nie udało Ci się znaleźć, czego szukałaś/eś?

Zobacz nasze otwarte rekrutacje na świecie

ZNAJDŹ PRACĘ

 

Utwórz konto i ustaw powiadomienie o przyszłych ofertach pracy

Login

Ferrero logo