LOVED BY GENERATIONS. CRAFTED BY YOU.
Ferrero visual

CSR

Zespół CSR jest odpowiedzialny za coroczny raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy i zapewnia dostosowanie wszystkich działań Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju między różnymi działami.

Ferrero logo