LOVED BY GENERATIONS. CRAFTED BY YOU.
Ferrero visual

Liderzy Ferrero

Develop your Career - Ferrero Leaders

Uważamy, że przywództwo jest kluczem do kształtowania przyszłości i podejmowania wyzwań, przy jednoczesnym zachowaniu kultury i dziedzictwa firmy Ferrero. Dlatego szkolimy i zachęcamy naszych ludzi do zostania naszymi liderami jutra.

Oferujemy dedykowane wzorcowe programy we współpracy z najlepszymi szkołami biznesu na świecie, aby wspierać menedżerów w rozwijaniu ich umiejętności i potencjału przywódczego w firmie.

Nasze globalne programy mające na celu wzmocnienie pozycji naszych pracowników obejmują Master in International Management - MIM i Ferrero Lead.

Studia Master z zarządzania międzynarodowego (Master in International Management - MIM)

MIM to intensywny, trwający 18 miesięcy kurs dla wybranej grupy menedżerów średniego szczebla. Program studiów został opracowany we współpracy z renomowaną uczelnią z Mediolanu - SDA Bocconi Business School. Kurs, który odwołuje się do wizji przywództwa i zarządzania Ferrero, został opracowany, aby kształcić przyszłych przywódców i dlatego też skupia się na specjalistycznych, biznesowych zagadnieniach. Program szkolenia, pomyślanego jako elastyczny format szkoleniowy, dopasowany do podejścia i potrzeb uczestników, został opracowany w taki sposób, aby przyszli członkowie wyższego kierownictwa mogli zapoznać się z teorią i praktyką zarządzania na rynkach, na których obecna jest Grupa Ferrero, w jej segmentach produktowych, procesach i całej organizacji.

Ferrero Lead

Podczas trwającego pięć dni, intensywnego szkolenia Ferrero Lead omawiane są cele firmy. Nowo mianowani członkowie wyższego kierownictwa pracują wspólnie pod okiem swoich szefów, analizując wszystkie aspekty działalności firmy. Najważniejszy aspekt szkolenia poświęconego umiejętnościom przywódczym to dogłębne poznanie i zrozumienie, czego firma oczekuje od każdego menedżera: każdy pracownik jest ambasadorem wizji firmy, aktywnie promuje jej wartości i rozwija współpracowników, z niezmiennym entuzjazmem i pasją.

Ferrero logo