LOVED BY GENERATIONS. CRAFTED BY YOU.
Ferrero visual

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU

Przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za wszystkie aspekty funkcjonowania naszej firmy i wszystkie etapy naszego łańcucha wartości - wspieramy rolników w prowadzeniu przez nich rolnictwa nienaruszającego równowagi ekologicznej i przeprowadzamy drobiazgowe kontrole jakości, aby promować zdrowy i aktywny styl życia.

Kinder Joy of moving

Kinder Joy of moving

Kinder Joy of moving to nasz międzynarodowy program z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, który zainspirował 2,6 miliona dzieci oraz ich rodziny w 33 krajach na całym świecie do bycia aktywnym i czerpania z tego radości. U podstaw projektu leży nasza wiara w to, że dzieci z pozytywnym nastawieniem do ruchu staną się w przyszłości lepszymi dorosłymi. Inicjatywy tego projektu są inspirowane innowacyjną metodą edukacyjną, Joy of moving, która jest wynikiem dziesięcioleci badań i doświadczeń ekspertów w dziedzinie ruchu. Metodologia, która powstała z koncepcji zabawy, jest kierowana do rodzin, nauczycieli, wychowawców i trenerów. Stworzona na podstawie dowodów naukowych stawia dziecko w centrum uwagi i umożliwia mu doskonalenie umiejętności motorycznych, poznawczych, emocjonalnych oraz społecznych podczas zabawy, co sprzyja osiągnięciu samodzielności. Inicjatywa Kinder Joy of moving organizuje i wspiera programy edukacji sportowej, imprezy sportowe przeznaczone dla dzieci, a także mistrzostwa uczniów; organizuje multidyscyplinarne kampusy, których celem jest zachęcenie dzieci do uprawiania sportu, współpracuje ze sportowcami i byłymi mistrzami oraz wspiera projekty badawcze koncentrujące się na korzyściach płynących z aktywnego życia. W ramach projektu działającego na całym świecie współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi i doświadczonymi partnerami, w tym instytucjami, ministerstwami, uniwersytetami, komitetami olimpijskimi, 131 federacjami i stowarzyszeniami sportowymi oraz ISF (Międzynarodową Federacją Sportu Szkolnego). Ale to nie wszystko. Kinder Joy of moving stawia na współprace z najważniejszymi partnerami, ponieważ reprezentują oni sedno funkcji edukacyjnej: z rodzinami. Platforma, która oferuje angażujące i naukowo uznane gry wymagające aktywności fizycznej została stworzona właśnie dla nich, aby wspierać aktywne życie dzieci w domu i podczas zabawy. Angażująca aktywność fizyczna w ciepłej, rodzinnej atmosferze jest kluczowa! To najlepszy sposób, aby móc dorastać ciesząc się aktywnym umysłem i ciałem.

Dowiedz się więcej na kinderjoyofmoving.com

CRS - PIMF

Projekt Przedsiębiorczości Michele Ferrero

Celem Projektu Przedsiębiorczości Michele Ferrero jest tworzenie miejsc pracy w najsłabiej rozwiniętych obszarach krajów rozwijających się poprzez wspieranie prężnych i działających na prawach wolnego rynku przedsiębiorstw, które jednocześnie przestrzegają zasad społecznej odpowiedzialności. Realizując projekty i inicjatywy o charakterze społecznym i charytatywnym, chcemy wspierać zdrowie, edukację oraz rozwój społeczny dzieci i młodzieży niezależnie od tego, czy dane programy przynoszą zysk czy też nie. Działające w ramach Projektu Przedsiębiorczości Michele Ferrero przedsiębiorstwa powstały w Kamerunie (Yaoundé) w 2005 roku, w RPA (Walkerville/Midvaal, Gauteng) w 2006 roku, a w Indiach (Baramati/Pune, Maharashtra) w 2007 roku.

 CRS - Foundation

Fundacja Ferrero

Fundacja Ferrero, założona w 1983 roku jako Przedsiębiorstwo Społeczne przez Michele Ferrero, jest wyrazem szacunku i wdzięczności Grupy wobec ludzi, którzy przyczynili się do jej rozwoju i podzielali jej wartości. Fundacja otacza opieką emerytowanych pracowników Ferrero, a z czasem rozszerzyła zakres swojej działalności i stała się renomowanym centrum edukacyjno-kulturalnym.

Csr - facts

F-ACTS

W Ferrero przyświeca nam wizja „dzielenia się wartościami, aby tworzyć wartość”. Chcemy budować bezpośrednie, długoterminowe relacje handlowe oparte na dialogu i przejrzystości z producentami i dostawcami surowców. Nasz program „Ferrero - Agricultural Commitment To Sustainability" (F-ACTS) odzwierciedla zaangażowanie Grupy w zakup produkowanych w zrównoważony sposób surowców oraz poprawę warunków na obszarach wiejskich i w społecznościach, w których je pozyskujemy.

Ferrero logo