LOVED BY GENERATIONS. CRAFTED BY YOU.
Ferrero visual

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU

Przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za wszystkie aspekty funkcjonowania naszej firmy i wszystkie etapy naszego łańcucha wartości - wspieramy rolników w prowadzeniu przez nich rolnictwa nienaruszającego równowagi ekologicznej i przeprowadzamy drobiazgowe kontrole jakości, aby promować zdrowy i aktywny styl życia.

About Ferrero - Csr

Kinder Joy of moving

Kinder Joy of moving to nasz międzynarodowy projekt CSR, w którym uczestniczy każdego roku 4 mln dzieci z 30 krajów świata. Dzieci i członkowie ich rodzin są zachęcani do aktywności fizycznej w ciekawy i radosny sposób, ponieważ jesteśmy przekonani, że pozytywny stosunek do ćwiczeń fizycznych i sportu może sprawić, że dzisiejsze dzieci staną się lepszymi dorosłymi w przyszłości.

Prowadzone w ramach tego projektu działania odwołują się do Joy of moving, nowatorskiej metody, której skuteczność została potwierdzona przez badania naukowe. Oparta na zabawie i ruchu technika wspiera motoryczny, poznawczy, emocjonalny i relacyjny rozwój dziecka.

W ramach programu Kinder Joy of moving organizujemy i wspieramy program edukacji sportowej, imprezy sportowe dla dzieci oraz szkolne mistrzostwa. Organizujemy także multidyscyplinarne obozy propagujące aktywność fizyczną wśród dzieci, prowadzimy współpracę ze sportowcami i byłymi mistrzami sportu, wspieramy projekty badawcze, których przedmiotem są korzyści płynące z aktywnego stylu życia.

Projekt jest realizowany we współpracy z uznanymi i doświadczonymi partnerami, m.in. instytucjami państwowymi, ministerstwami i uczelniami wyższymi, czterema Komitetami Olimpijskimi, 126 federacjami i stowarzyszeniami sportowymi oraz prestiżową Międzynarodową Federacją Sportu Szkolnego (IFS).

CRS - PIMF

Projekt Przedsiębiorczości Michele Ferrero

Celem Projektu Przedsiębiorczości Michele Ferrero jest tworzenie miejsc pracy w najsłabiej rozwiniętych obszarach krajów rozwijających się poprzez wspieranie prężnych i działających na prawach wolnego rynku przedsiębiorstw, które jednocześnie przestrzegają zasad społecznej odpowiedzialności. Realizując projekty i inicjatywy o charakterze społecznym i charytatywnym, chcemy wspierać zdrowie, edukację oraz rozwój społeczny dzieci i młodzieży niezależnie od tego, czy dane programy przynoszą zysk czy też nie. Działające w ramach Projektu Przedsiębiorczości Michele Ferrero przedsiębiorstwa powstały w Kamerunie (Yaoundé) w 2005 roku, w RPA (Walkerville/Midvaal, Gauteng) w 2006 roku, a w Indiach (Baramati/Pune, Maharashtra) w 2007 roku.

 CRS - Foundation

Fundacja Ferrero

Fundacja Ferrero, założona w 1983 roku jako Przedsiębiorstwo Społeczne przez Michele Ferrero, jest wyrazem szacunku i wdzięczności Grupy wobec ludzi, którzy przyczynili się do jej rozwoju i podzielali jej wartości. Fundacja otacza opieką emerytowanych pracowników Ferrero, a z czasem rozszerzyła zakres swojej działalności i stała się renomowanym centrum edukacyjno-kulturalnym.

Csr - facts

F-ACTS

W Ferrero przyświeca nam wizja „dzielenia się wartościami, aby tworzyć wartość”. Chcemy budować bezpośrednie, długoterminowe relacje handlowe oparte na dialogu i przejrzystości z producentami i dostawcami surowców. Nasz program „Ferrero - Agricultural Commitment To Sustainability" (F-ACTS) odzwierciedla zaangażowanie Grupy w zakup produkowanych w zrównoważony sposób surowców oraz poprawę warunków na obszarach wiejskich i w społecznościach, w których je pozyskujemy.

Ferrero logo