LOVED BY GENERATIONS. CRAFTED BY YOU.
Ferrero visual

Aydınlatma Metni

Ferrero International S.A. (“Ferrero”) olarak Ferrero Careers web sitesini (“Web Sitesi”) kullanan kullanıcıların gizliliğini korumakta ve işe alım süreçleri kapsamında geçerli gizlilik ve veri koruma kanunlarına uyum sağlamakta kararlıyız.

Bu Web Sitesi’nin kullanıcıları ve adaylardan (“siz” olarak da ifade edilebilecektir), Web Sitesi’ne kayıt olurken veya Ferrero Grubu’nda bir pozisyona iş başvurusunda bulunurken birtakım kişisel bilgileri (“Kişisel Veriler”) talep edilecektir. İşbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) işe alım süreçleri kapsamında Kişisel Verilerinizin Ferrero tarafından nasıl işleneceğini bildirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni’nin kapsamı Ferrero ve Ferrero Grubu’nun diğer şirketleri tarafından yürütülen işe alım süreçleri dahilindeki veri işleme faaliyetleri ile sınırlıdır. Web Sitesi’ne erişim ve ziyaretiniz kapsamında Teknik veya diğer süreçler dahilinde Kişisel Verilerinizin nasıl işlendiğine ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.

1. Biz Kimiz?

Ferrero’nun genel merkezi ve kayıtlı ofis adresi Lüksemburg’da yer almakta olup, açık adresi Trêves 16, L-2633 Senningerberg, Luxembourg’dur. İşe alım süreçleri kapsamında Kişisel Verilerinizi işlerken Ferrero ve iş başvurusunda bulunduğunuz ilgili şirket veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

Ferrero bir Veri Koruma Görevlisi (“DPO”) atamıştır. DPO’muz, diğer yerel DPOlar ve gizlilik koordinatörlerinden oluşan geniş bir gizlilik takımının parçasıdır. Ferrero tarafından Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız olması veya herhangi bir veri koruma hakkınızı kullanmayı dilemeniz halinde (8. Veri koruma haklarınız nelerdir? , başlığına bakınız) privacy.tr@ferrero.com mail adresine talebinizi iletebilirsiniz.

2. Hakkınızda hangi Kişisel Verileri topluyoruz?

İşe alım süreçleri kapsamında Ferrero doğrudan sizden veya diğer kaynaklardan Kişisel Verileri aşağıda açıklandığı üzere toplamaktadır.

Bazı temel kimlik verileri, iletişim bilgileri veya mesleki yetkinliklerinize ilişkin bilgiler Web Sitesi’ne kaydolmak veya bir pozisyona başvuru yapmanız için gereklidir. Bu gerekli Kişisel Veriler işe alım süreci kapsamında ve Web Sitesi’nde zorunlu olarak işaretlenmiştir. Bu gerekli Kişisel Verileri sağlamayı kabul etmemeniz halinde Ferrero’nun kaydınızı teyit edemeyeceğini ve başvurunuzu değerlendiremeyeceğini lütfen dikkate alınız.

a. Sizden doğrudan toplanan Kişisel Veriler

Web Sitesi’ne kaydolurken veya bir pozisyona başvururken, aşağıda belirtilenler gibi birtakım Kişisel Veriler sağlamanız talep edilecektir:

  • Kimlik verileri: isim ve soy isim, doğum tarihi, uyruk ve/veya yaşanılan ülke bilgilerini içermektedir.
  • İletişim bilgileri: e-posta adresi, telefon numarası ve/veya posta adresini içermektedir.
  • Mesleki yetkinlik bilgileriniz: eğitim ve yetkinliklerinize ilişkin bilgileri içermektedir (örneğin diplomalar veya eğitim sertifikaları kopyaları) ayrıca güncel veya geçmiş mesleki tecrübelerinize ilişkin bilgiler de bu kapsamdadır (örneğin CV kopyası, üst yazı ve/veya referans mektupları).

Web Sitesi’nden bir pozisyona başvuru yaparken ve CV veya üst yazı gibi dokümanları yüklerken, (istemeden) bizler tarafından gerekli görülmeyen ve bazı gizlilik ve veri koruma kanunları kapsamında hassas olarak nitelendirilebilecek bilgileri paylaşabilirsiniz. Hassas Kişisel Veriler genellikle sağlığınıza, etnik kökeninize, ırkınıza, siyasi veya felsefi görüşlerinize, dini inançlarınıza, sendika üyeliği, dernek veya vakıf üyeliği, kılık kıyafetinize ilişkin bilgiler, cinsel kimlik veya adli sicil kaydı ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgileri kapsamaktadır. Kanuni gereklilikler olmadıkça, Ferrero olarak bizlerle herhangi bir hassas Kişisel Verinizi paylaşmamanızı rica ederiz. Gönüllü olarak bizlerle hassas Kişisel Verilerinizi paylaşmaya karar vermeniz halinde, başvurunuzu incelerken açık rızanızın olduğu varsayarak bu verilerinizi toplayacak ve işleyeceğiz.

b. Diğer kaynaklardan toplanan Kişisel Veriler

Belirli bir pozisyon için gerektiği değerlendirilirse, sizlerin sunduğu bilgilere ek olarak kamuya açık olan kariyer ve iş-odaklı web siteleri veya sosyal medya platformları gibi (örneğin LinkedIn, Xing, Reuters, vb.) diğer kaynaklardan Kişisel Verileri toplayabilir ve işleyebiliriz.

Ayrıca geçmişte Kişisel Verilerinizi paylaştığınız ve Kişisel Verilerinizi ifşa etmeye yetkili istihdam acenteleri, danışmanı veya istihdamla ilgili web sitelerinden de bilgiler toplayabiliriz. Genellikle bu süreç, profilinizle ilgilenen bir veya daha fazla şirketle, Ferrero dahil, CV’nizi paylaşmasını talep ettiğiniz istihdam acenteleri olduğunda gündeme gelir. Bu bilgileri hukuka uygun olarak elde etmek için yalnızca kendini tüm uygulanabilir gizlilik ve veri koruma kanunlarına uygun davranmaya adayan güvenilir istihdam ortaklarımız ile çalışıyoruz.

3. İşleme için amaç ve hukuki sebep nedir?

Kişisel Verileriniz (2. Hakkınızda hangi Kişisel Verileri topluyoruz? başlığı altında detaylandırıldığı şekilde) Ferrero tarafından yalnızca işe alım amaççları dahilinde işlenecektir. Özellikle bu Kişisel Veriler sizle başvurunuza ilişkin iletişime geçmek, iş için uyguluğunuzu değerlendirmek ve -başvurunuz başarılı ise- sizlere iş teklifinde bulunmak veya iş sözleşmesi veya benzeri sözleşmeyi yapmak amaçlarıyla kullanılacaktır.

Doğrudan sizden Kişisel Verileri topladığımızda, Kişisel Verilerin niteliğine ve işe alım sürecinin aşamasına göre, işlemeye ilişkin hukuki sebepler; (i) ön-seçim aşamasında, ilgili pozisyon için uygunluğunuzu değerlendirmek için meşru menfaatimiz kapsamında, (ii) işe alım aşamasında iş sözleşmesinin veya benzeri bir sözleşmenin yapılması amacıyla gerekli olması halinde talebiniz dahilide ve/veya (iii) bizle paylaştığınız herhangi bir (gerekli olmayan) hassas Kişisel Veri için açık rızanıza ilişkin hukuki sebeplerdir.

Kişisel Verilerinizi farklı kaynaklardan topladığımızda, hukuki sebepler (i) açık rızanız (genellikle bir istihdam acentesiyle Kişisel Verilerinizin paylaşılmasını talep ettiğinizde), (ii) Kişisel Verilerinizi açıkça kamuya açıklamış olmanız halinde ve/veya (iii) belirli bir pozisyon için uygunluğunuzu değerlendirmek üzere kamuya açık bilgilerin incelenmesi (genellikle, LinkedIn gibi kamuya açık bir sosyal medya platformu profili yaratmanız halinde) kapsamında meşru menfaatimizdir.

Kişisel Verilerinizin işlenmesi açık rızanıza dayalı ise, açık rızanızı her zaman privacy.tr@ferrero.com adresine e-posta atarak geri çekebilirsiniz. Bu durumda başvurunuzun kalan kısmının geçerliliğini veya açık rızanızı geri almadan önce işlenen Kişisel Verilerinizin işlenmesinin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir.

4. Kişisel Verilerinizi kimlerle paylaşabiliriz?

Ferrero gizliliğini önemsemekte ve Kişisel Verilerinizi yalnızca işe alım süreçleri kapsamında gerekli olan kişiler ile paylaşmaktadır (“Alıcılar”). Kişisel Verileriniz aşağıdaki Alıcılar’a iletilebilecektir, özellikle:

  • Bir pozisyon için başvuruda bulunduğunuz şirketin insan kaynakları uzman(lar)I ve yönetici(ler)i (iş tanımında belirtildiği şekilde bu Ferrero, Ferrero Grubu’nun bir iştiraki veya Ferrero ile ilişkili bir şirket olabilir), ve, bazı durumlarda, müdür(ler), yönetici(ler) veya birlikte çalışacağınız iş arkadaş(lar)ı olabilir; ve
  • Profilinize ilgi duyan diğer Ferrero Grubu şirketlerinin insan kaynakları uzman(lar)ı ve yönetici(ler)i.

Kişisel verilerinizin gizliliğini sağlamak bizim için önemlidir. Bu nedenle işe alım süreçleri kapsamında Kişisel Verilerinizi işlemekle yetkilendirilmiş Ferrero çalışanları (örneğin insan kaynakları uzmanları) gizlilik taahhüdü altındadırlar.

Yukarıda belirtilmiş Alıcılar dışında, hesap bilgileriniz ve diğer teknik verilere (örneğin giriş detayları vb.) Web Sitesi yöneticisi tarafından erişilebilir, örneğin, SAP SuccessFactors. İstisnai hallerde, SAP SuccessFactors güvenlik ve bakım amaçları için Kişisel Verilerinize erişebilir (örneğin; back-uplar, sunucu taşınması, software bakımı, vb.). Böyle bir durumda SAP SuccessFactors tüm uygulanabilir veri koruma kanunlarına uyum sağlamalı ve izin verilmeyen herhangi bir sebeple Kişisel Verilerinizi kullanmayacaktır.

İstisnai hallerde, kanuni gereklilikler uyarınca veya bir adli veya idari karar uyarınca Ferrero’nun Kişisel Verilerinizi bir kamu kurumu veya kuruluşuna bildirmesi gerekebilecektir. Ferrero yalnızca hukuken gerektiği kadar ve sürece Kişisel Verilerinizi bu taraflara sağlayacaktır.

5. Kişisel Verilerinizi ülkeniz dışına aktarıyor muyuz?

Yaşadığınız veya çalıştığınız ülke dışında yer alan bir şirketteki pozisyona başvurduğunuzda, Kişisel Verilerinizin herhangi bir sınır ötesi veri aktarımında uygulanılabilir gizlilik ve veri koruma kanunlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Özellikle Kişisel Verilerin Ferrero’dan Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışında bulunan bir Alıcı’ya aktarılması halinde (örneğin Ferrero Grubu’nda başvuruda bulunduğunuz şirket), Ferrero bu aktarımın Kişisel Verilerin koruma ölçüsüne zarar gelmemesini sağlayacaktır. Hedef ülke’de Avrupa Komisyonu tarafından alınmış bir denklik kararı bulunmamakta ise, Ferrero Kişisel Verilerinizin denk şekilde korunmasını sağlamak üzere Avrupa Komisyonu tarafından ön-onay verilmiş Standart Sözleşmesel Maddeler gibi bir aktarım tedbiri seçecektir. Gerektiği hallerde, Kişisel Verilerinizi sınır-ötesi aktarım süresince ve sonrasında korunmasını sağlamak üzere Ferrero aynı zamanda şifreleme yöntemi benzeri ilave tedbirleri alacaktır. Bu konuya ilişkin sorularınız bulunmakta veya uygulanabilir aktarım aracına ilişkin bir örnek almak istemeniz halinde lütfen bizlere privacy.tr@ferrero.com‘dan ulaşınız.

6. Kişisel Verilerinizi ne kadar saklıyoruz?

Kişisel Verileriniz Ferrero tarafından Web Sitesi’ne girildiği andan veya en son değişiklik yaptığınız (örneğin, CV’nizi güncellemeniz) tarihten itibaren 18 aydan azami 2 yıl boyunca saklanacaktır. Bu sürenin geçmesiyle birlikte Kişisel Verileriniz tamamen anonimleştirilecek veya silinecektir.

Web Sitesi’ne kaydolmanız halinde hesabınız son giriş yaptığınız tarihten itibaren 18 ay için aktif kalacaktır. Bu süre sonrasında hesabınız kapatılacak ve hesap verileriniz silinecektir.

Saklama süresinden önce herhangi bir nedenle Kişisel Verilerinizi silmemizi dilerseniz bu talebinizi bizlerle privacy.tr@ferrero.com adresinden paylaşabilirsiniz (8. Veri koruma haklarınız nelerdir? başlığına bakınız).

7. Reşit olmayanlardan başvuru kabul ediyor muyuz?

Bazen uygun olan reşit olmayanlar için stajlar, yarı zamanlı veya sezonluk pozisyonlar açabiliriz. Reşit olmayan kişinin Web Sitesi’ne kaydolması ve bir pozisyona başvurması için reşit olmayanın veli(ler)i veya vasisi tarafından rıza verilmesi gereklidir. Bu nedenle, veli veya vasinin Web Sitesi’nden bir pozisyona başvururken veya hesap açarken reşit olmayan kişiye yardımcı olması ve rehberlik etmesini önermekteyiz.

8. Veri koruma haklarınız nelerdir?

Farklı veri koruma haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı her zaman bizlere privacy.tr@ferrero.com adresinden yazarak kullanabilirsiniz. Bu haklar şu şekildedir: (i) Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (vi) Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (vii) işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (viii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (ix) Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Lütfen bu hakların sınırsız olmadığını unutmayınız. Bizlere bir hakkınızı kullanmak üzere ulaşmanız halinde öncelikle bu talebinizin olumlu şekilde sonuçlandırıp sonuçlandırılamayacağını değerlendireceğiz. Here durumda sizlere en kısa sürede yanıt vereceğiz.

Herhangi bir durumda Ferrero’nun talebinizi doğru değerlendirmediğini veya uygulanabilir veri koruma hukukuna aykırı davrandığını düşünüyorsanız, Lüksemburg veri koruma otoritesi (the Commission Nationale pour la Protection des Données) veya yerel veri koruma otoritenize şikâyette bulunabilirsiniz.

9. Genel bilgiler

Bu Aydınlatma Metni en son Kasım 2023’te güncellenmiştir. Ferrero bu Aydınlatma Metni’ni her zaman güncelleyebilecektir. Dolayısıyla sizleri güncel kalmak üzere düzenli olarak bu sayfayı ziyaret etmeye davet ederiz.

Ferrero logo