LOVED BY GENERATIONS. CRAFTED BY YOU.
Ferrero visual

GİZLİLİK POLİTİKASI

Ferrero Türkiye Çikolata ve Tarım Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. (şu andan itibaren “Ferrero” olarak anılacaktır) Ferrero Careers web sitesinin (şu andan itibaren “Web Sitesi” olarak anılacaktır) kullanıcılarının gizliliğini korumayı taahhüt eder ve kullanıcıların Kişisel Verilerinin, kişisel bilgilerin gizliliği başta olmak üzere, temel hak ve özgürlükler ile haysiyet esaslarına göre işlenmesini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Hizmetlerimizi sağlamak için kullanıcıların belirli kişisel bilgileri ve ayrıntıları sağlamasını şart koşuyoruz ve bu nedenle bize sağlanan verileri işleme prosedürlerini ve yöntemlerini açıklamak istiyoruz.

Bu nedenle, bu Gizlilik Politikası, Ferrero'nun gizliliğinizle ilgili politikasını ve Web Sitesini kullanırken kişisel bilgilerinizin nasıl ele alınacağını anlamanıza olanak sağlamak için hazırlanmıştır. Bu Gizlilik Politikası ayrıca, uygun olduğunda Kişisel Verilerinizin açık ve bilgilendirilmiş bir şekilde işlenmesine rıza gösterebilmeniz için size yeterli bilgiyi sağlayacaktır.

Genel olarak, sizin verdiğiniz veya Web Sitesi bağlamında Ferrero tarafından toplanan her türlü bilgi ve veri, Ferrero tarafından 2016/679 (AB) Yönetmeliğine (şu andan itibaren "GDPR" olarak anılacaktır) ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (şu andan itibaren “KVKK” olarak anılacaktır) uygun olarak kullanılacaktır. Bu, özellikle, Ferrero tarafından gerçekleştirilen herhangi bir Kişisel Veri işleme işleminin yasallık, adalet, şeffaflık, amaç sınırlaması, depolama sınırlaması, veri minimizasyonu, doğruluk, bütünlük ve gizlilik ilkelerine saygı göstereceği anlamına gelmektedir.

1. Veri Sorumlusu

Web Sitesi aracılığıyla gerçekleştirilen tüm Kişisel Veri işleme işlemlerine ilişkin Veri Sorumlusu, kayıtlı ofisleri Balmumcu Mah. Gazi Umur Paşa Sk. No:27 Beşiktaş İSTANBUL adresinde bulunan Ferrero'dur.

Ferrero bir Veri Koruma Görevlisi (“VKG”) görevlendirmiştir. Ferrero'nun veri işleyicilerinin bir listesi de dahil olmak üzere Kişisel Verilerin Ferrero tarafından işlenmesiyle ilgili her türlü bilgi için veya Ferrero'nun verilerinizi işlemesine ilişkin haklarınızı kullanmak için, talebinizi yukarıda belirtilen posta adresimize veya < href="mailto:privacy.tr@ferrero.com"> privacy.tr@ferrero.com adresine e-posta yoluyla gönderebilirsiniz.

2. İşlenen Kişisel Veriler

Site ve onun İçeriği yalnızca ticari olmayan, kişisel kullanıma yöneliktir. Siteyi ve İçeriğini herhangi bir ticari faaliyet ile ilgili olarak kullanamazsınız. Siteye ve onun İçeriğine, Ferrero tarafından ortaya konulan işlevsellikler ve prosedürlere uygun bir şekilde erişebilirsiniz. Sitede uygulanmakta olan koruma önlemlerini ve prosedürleri aşmaya yönelik girişimler yasaklanmıştır.

Web Sitesini kullandığınızda ve özellikle Web Sitesinin hizmetlerine erişmek için Web Sitesine bilgi sağladığınızda ve belgeler yüklediğinizde, Ferrero, doğrunda veya ek bilgilerle birlikte bir birey olarak sizinle ilgili ve kimliğinizin doğrudan tespit edilmesini sağlayan bilgileri (şu andan itibaren “Kişisel Veriler” olarak anılacaktır) toplayabilir ve işleyebilir.

Ferrero tarafından Web Sitesi aracılığıyla işlenebilecek Kişisel Veriler aşağıdaki gibidir:

a. İsim, iletişim bilgileri ve diğer yaygın Kişisel Veriler

Web Sitesinde bir hesap oluştururken adınız (adınız ve soyadınız), referans kaynaklarınız, e - posta adresiniz, telefon numaranız, ikamet ettiğiniz ülke, fiziksel adresiniz (eyalet, şehir, posta kodu, sokak) ve mesleki nitelikler ve geçmişiniz - yani CV'nizi / özgeçmişinizi yükleyerek - gibi bilgileri vermeniz istenecektir. Bu bilgiler, Ferrero'nun olası işe alım amaçları için başvurunuzu yeterli şekilde yönetmesine olanak tanıyacaktır. Ferrero, ayrıca gerekli gördüğü ve başvurulan işin performansıyla ilgili olduğu durumlarda, başvuru sahiplerinin profesyonel sosyal medya profillerinde (örn. LinkedIn) kamuya açıklanmış Kişisel Verileri de toplayabilir ve işleyebilir.

b. Özel Kişisel Veri kategorileri

Web Sitesinde bir hesap oluştururken, CV / özgeçmişiniz olarak Ferrero tarafından alınacak belgeleri Web Sitesine yüklemenize izin verilecektir. Bu belgeler Kişisel Veriler içerebilir – bunlar özellikle, – örneğin, GDPR'nin 9. Maddesinde ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 6.maddesinde tanımlandığı gibi, “[...] Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.….”- gibi özel kategorilerdeki Kişisel Verileri (yanlışlıkla veya değil) ifşa edebilirler.

Ferrero, bu belgelerde veya Web Sitesinin başka herhangi bir bölümünde, söz konusu kategorilere ait Kişisel Verileri, kesinlikle gerekli görmediğiniz sürece ifşa etmemenizi rica eder. Bunu yaparsanız, o zaman bu Kişisel Veriler Açıkça izninize dayalı olarak Ferrero tarafından işlenebilir – KVKK 6(2)/GDPR Madde 9 KVKK 6(2)(a).

c. Tarama verileri

İnternet üzerindeki herhangi bir internet sitesinde standart olduğu gibi İnternet Sitesinin işleyişi, İnternet Sitesinin kullanıcıları hakkında rutin işlemlerinin bir parçası olarak bilgi toplayan bilgisayar sistemlerinin ve yazılım prosedürlerinin kullanımını içerir. Ferrero bu bilgileri belirli kullanıcılarla bağlantı kurmak için toplamasa da, bu kullanıcıları doğrudan bu bilgiler aracılığıyla veya toplanan diğer bilgileri kullanarak belirlemek yine de mümkün olabilir - bu nedenle bu bilgiler de Kişisel Veri olarak kabul edilir.

Bu bilgiler, IP adresiniz, konumunuz (ülke), bilgisayarınızın alan adları, Web Sitesinde talep ettiğiniz kaynakların URI (Uniform Resource Identifier) adresleri, istek zamanları, sunucuya istekleri göndermek için kullanılan yöntem, bir isteğe yanıt olarak elde edilen dosyanın boyutları, sunucu tarafından gönderilen yanıtın durumunu (başarılı, hatalı vb.) gösteren sayısal kod vb. dahil olmak üzere işletim sisteminiz ve IT ortamınızla ilgili çeşitli parametreleri içerir.

Bu veriler, yalnızca Web Sitesinin kullanımına ilişkin anonim, istatistiksel bilgileri derlemek ve ayrıca doğru çalışmasını sağlamak ve Web Sitesinin herhangi bir hatasını ve/veya kötüye kullanımını belirlemek için kullanılır.

d. Çerezler

Web Sitesinde çerez kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen Cookie Policy (Çerez Politikası) kısmına bakınız.

3. İşlemenin amaçları

Ferrero, Web Sitesi aracılığıyla toplanan Kişisel Verilerinizi, Ferrero Grubu içindeki pozisyonlara işe alım ihtimalleri için gönderilen başvuruları yönetmek için kullanmayı amaçlamaktadır.

4. İşlemenin yasal dayanağı ve zorunlu / isteğe bağlı niteliği

Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlara yönelik olarak işlemek için Ferrero'nun yasal dayanağı, KVKK’nın 5 (2)(c)/ GDPR’ın 6(1)(a) numaralı Maddeleridir.

Eğer bu, bu işlerin yapılması için gerekli ve ilgiliyse, Belirli işler için başvuru yapan adayların mesleki sosyal medya profillerini değerlendirirken Ferrero da meşru çıkarlarına dayanabilir - KVKK’nın 5 (2) (f)/GDPR Madde 6(1)(f). Ferrero'nun bu değerlendirmeye ilgi duyması, adayın başvurulan görevleri yerine getirmek için uygun niteliklere, profesyonel geçmişe ve yetkinliğe sahip olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Kişisel Verilerinizi bu amaçlarla Ferrero'ya vermeniz zorunlu değildir; ancak bunu yapmazsanız, Ferrero bize gönderdiğiniz hiçbir başvuruyu yönetemez. Ek olarak, (yukarıdaki Bölüm 2 (b) 'de belirtildiği gibi) Ferrero’ya sunulmak üzere seçiğiniz özel kategorilerdeki Kişisel Verileriniz açık izninize dayalı olarak Ferrero tarafından işlenecektir – KVKK 5 (1)/GDPR Madde 9(2)(a).

5. Kişisel Verilerin Alıcıları

Kişisel Verileriniz, Bölüm 3'te belirtilen amaçlarla, aşağıdaki kişi/kuruluşlarla (şu andan itibaren “Alıcılar” olarak anılacaktır) paylaşılabilir:

 • Başvurunuzla ilgilenebilecek Ferrero Grubu bünyesindeki diğer şirketler;
 • SAP SuccessFactors (Ferrero Grubu dışında bir şirket) ve Ferrero'nun, Ferrero için ve yalnızca Ferrero'nun talimatı üzerine veri işlemcisi olarak hareket eden teknik taşeronları;
 • Yürürlükteki yasalar uyarınca veya bu kuruluşların, organların veya makamların bağlayıcı emirleri uyarınca Kişisel Verilerinizin ifşa edilmesi gereken kamu kurumları, organları veya makamları;
 • Web Sitesi aracılığıyla hizmetlerin sağlanmasıyla ilgili faaliyetleri yürütmek için gereken, Kişisel Verileri işlemek üzere Ferrero tarafından yetkilendirilmiş olan, bir gizlilik yükümlülüğü üstlenmiş olan veya uygun bir yasal gizlilik yükümlülüğüne tabi olan kişiler (örneğin, Ferrero çalışanları);

6. Kişisel Verilerin Avrupa Birliği Dışına Aktarılması

Kişisel Veriler, Ferrero’nun ya da onun tedarikçilerinden herhangi birinin şirket binasının ya da sunucularının bulunduğu, Avrupa Birliği içindeki diğer ülkelere aktarılabilir.

Kişisel Veriler Avrupa Birliği bölgesi dışına aktarılamaz. Daha fazla bilgi, privacy.tr@ferrero.com adresinden Ferrero'nun VKG'sinden talep edilebilir.

7. Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel Verileriniz, hesabınızla birlikte, Ferrero tarafından Web Sitesine girildiği andan veya yaptığınız en son değişiklikten itibaren 18 aylık bir süre boyunca saklanacaktır. Bu süre sonunda Kişisel Verileriniz imha edilecek veya istatistiksel amaçlarla anonim hale getirilecektir.

8. 18 Yaşının Altındakiler

Ferrero, bazen, reşit olmayanlar için uygun olan yarı zamanlı veya mevsimlik işler sunabilir.

Reşit olmayan bir kişinin Web Sitesinde bir hesap açabilmesi için, o reşit olmayan kişinin Kişisel Verilerini Ferrero'ya iletmesi gerekir (lütfen bu Gizlilik Politikasının 2. Bölümüne bakınız). Ferrero'nun reşit olmayan kişinin kaydını yasal olarak kabul edebilmesi ve daha sonra reşit olmayan kişinin Kişisel Verilerini kullanabilmesi için, reşit olmayan kişinin ebeveynleri veya vasisi buna izin vermelidir. Bu nedenle, bir ebeveynin veya vasinin, Web Sitesinde gezinmeyi veya Ferrero tarafından sağlanan hizmetlere erişmeyi düşünebilecek herhangi bir reşit olmayan kişiye yardımcı olmasını ve rehberlik etmesini tavsiye ederiz.

Ebeveynler / vasiler, reşit olmayan bir kişinin Web Sitesine erişmesini engellemek isterse, İnternet'e veya belirli web sitelerine erişim üzerinde kontrol sağlayan programlar mevcuttur.

9. Kişisel Verilerin Güvenliği

Web sitesi üzerinden toplanan tüm kişisel veriler, yok edilme, kaybedilme (yanlışlıkla kaybolma dahil), yetkisiz erişim / kullanma riskini veya verilerin başlangıçtaki toplanma amacı ile uyumlu olmayan şekilde kullanılması riskini en aza indirecek şekilde saklanacak ve işlenecektir. Bu, Ferrero tarafından uygulamaya konulan teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri ile sağlanır.

Web Sitesi için benimsenen güvenlik önlemlerinin güncellenmiş bir listesini talep etmek için, privacy.tr@ferrero.com adresinden Ferrero'nun VKG’sine bir talep gönderebilirsiniz.

10. İlgili Kişilerin Hakları

 • Ferrero tarafından işlenen Kişisel Verilerinizin varlığına dair doğrulama edinmek, söz konusu verilerin kopyalarına erişmek ve bunları edinmek;
 • Yanlış veya eksik olan Kişisel Verilerinizi güncellemek, değiştirmek ve/veya düzeltmek;
 • İşlemenin gereksiz veyahut kanunsuz olduğunu düşündüğünüzde Kişisel Verilerinizin silinmesini sağlamak, Kişisel Verileri anonim hale getirmek, işlenmesi kanunsuz olan verileri bloke etmek ya da işleme sınırlar getirmek;
 • Belli bir amaç sebebiyle Ferrero’nun Kişisel Verilerinizi işlemesini önlemeniz gerektiğine inandığınız hallerde, özel durumunuza ilişkin dayanaklar uyarınca Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz etmek;
 • Reklam materyali gönderme, doğrudan satış, piyasa araştırması veya ticari iletişim gerçekleştirme amaçlarıyla oluşturulmuş Kişisel Veri işlemesine itiraz etmek;
 • İşleme sizin onayınızın hukuki dayanak oluşturduğu hallerde (Pazarlama ve Profilleme için) işlem onayınızı geri almak – bu durum onayınızı geri çekmeden önce gerçekleştirilen işlemin kanuniliğine halel getirmez;
 • Kişisel Verilerinizin yanlış bir şekilde işlendiğini ya da işlemenin gereksiz veya kanunsuz olduğunu düşünüyorsanız veyahut işleme itiraz etmişseniz, Kişisel Verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etmek;
 • Taşınabilirlik – Ferrero’ya sağladığınız Kişisel Verilerin yapılandırılmış, yaygın kullanılan ve makineyle okunabilen bir formattaki kopyasını edinme, ayrıca söz konusu Kişisel Verilerin başka bir veri sorumlusuna aktarımını isteme hakkınız mevcuttur.

Talepler, şu adresten Ferrero'ya yazılı olarak iletilmelidir: privacy.tr@ferrero.com.

10.Geçerli Kanun/Yargı Yetkisi.

Eğer tatmin edici bir şekilde ele almadığımız çözülmemiş bir gizlilik veya veri kullanımı endişeniz varsa, lütfen https://feedback-form.truste.com/watchdog/request adresinden ABD merkezli üçüncü taraf anlaşmazlık çözüm sağlayıcımızla iletişime geçiniz (ücretsiz).

Son olarak, bilgilerinizi kanunsuz bir şekilde ele aldığımızı ve işlediğimizi düşünmeniz halinde, şikâyetlerinizi yerel AB Veri Koruma Kurumuna veya Ferrero tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki veri koruma makamına (CNPD at https://cnpd.public.lu/fr/support/contact.html) ya da Türkiye Veri Koruma Kurumuna iletebilirsiniz.

11. Tadilatlar

Bu Gizlilik Politikası 1 Mayıs 2018'de yürürlüğe girmiştir. En son revizyonu 21 Nisan 2021'de yapılmıştır.

Ferrero, bu Gizlilik Politikasını kısmen veya tamamen değiştirme veya örneğin, geçerli yasadaki değişikliklerin bir sonucu olarak, içeriğini güncelleme hakkını saklı tutar. Ferrero, önemli değişiklikler yapılır yapılmaz sizi bilgilendirecektir (Web Sitesinde bir açılır pencere aracılığıyla ve Ferrero'nun posta listelerinde bulunan kullanıcılara gönderilen e-posta bildirimleri aracılığıyla). Değişiklikler, Web Sitesinde yayınlandıkları anda bağlayıcı olacaktır.

Ferrero logo