LOVED BY GENERATIONS. CRAFTED BY YOU.
Ferrero visual

Ferrero leaders

Develop your Career - Ferrero Leaders

Ferrero için liderlik, şirketin kültür ve mirasını korurken, aynı zamanda geleceğin zorluklarının üstesinden gelmek için en önemli etmenlerden biri. Bu nedenle, çalışanlarımızın geleceğin liderleri olmaları için onları eğitimlerle destekliyoruz.

Dünya çapındaki en iyi işletme okulları ile birlikte çalışarak tasarlardığımız mükemmellik programları ile yöneticilerin yetkinlik ve potansiyellerini geliştirme fırsatları yaratıyoruz.

MIM (Master in International Management) ve Ferrero LEAD Bu amaçla tasarlanan global programlarımız arasında.

Master in International Management - MIM

MIM, bir grup seçili orta seviye yöneticiler için tasarlanmış 18 aylık bir öğrenme yolculuğudur. Bu üst düzey yüksek lisans programı, Ferrero ile Milano'nun seçkin SDA Bocconi İşletme Üniversitesi işbirliğinde yürütülmektedir. Ferrero'nun liderlik ve yönetim vizyonu çerçevesinde şekillendirilen ileri düzey işletme dersleri, kişilere güçlü liderleri olmaları için gereken temeli sağlamaktadır. Bu program, çalışanların tutum ve ihtiyacına göre özel olarak tasarlanmış karma bir eğitim formatına sahiptir. Programın amacı, gelecektekteki yeteneklerimize yönetim teorilerinin ve pratiklerinin Ferrero'nun pazar, ürün gamı, süreç ve organizasyonundaki uygulanabilirliğine dair somut bilgiler vermektir.

Ferrero Lead

Ferrero LEAD programı kapsamında, yeni atanmış olan Üst Düzey Yöneticiler 5 gün boyunca şirket yöneticileri ile birlikte çalışarak şirket hedeflerini derinlemesine tartışıp iş stratejileri üzerine yoğunlaşırlar. Özellikle liderlik becerilerine odaklanan bu programın en önemli amacı şirketin yöneticilerden neler beklediğini anlamlandırmaktır. Her bir birey, şirketin bir elçisi olduğu kadar, aynı zamanda daima aynı heyecan ve tutku ile değer üreten ve çevresindekileri geliştirici bir rol üstlenen kişidir.

Ferrero logo