LOVED BY GENERATIONS. CRAFTED BY YOU.
Ferrero visual

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Sorumluluk bilincimiz, şirketimizi bütünsel olarak her anlamda etkilerken tedarik zinciri sürecimizin de her aşamasında rol oynar. Buna, sürdürülebilir tarım uygulamalarını desteklemekten ve sıkı kalite kontrolleri gerçekleştirmekten sağlıklı ve aktif yaşam tarzlarını teşvik etmeye kadar her türlü faaliyet dahildir.

About Ferrero - Csr

Kinder+Sport

Kinder + Sport, dünya çapında 30 ülkede her yıl 4 milyon çocuğun dahil olduğu, çocuklar ve aileler için fiziksel aktiviteyi ilgi çekici ve eğlenceli kılan uluslararası bir sosyal sorumluluk projesidir. Biz inanıyoruz ki, spora karşı her olumlu yaklaşım, bugünün çocuklarının sağlıklı yetişkinler olmasına yardımcıdır.

Bu projenin girişimleri, bilimsel olarak onaylanmış yenilikçi bir yöntem olan 'Joy of Moving'den esinlenilmiştir. Bu yöntem, motor gelişiminin yanı sıra çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini destekleyen 'oyun'dan gelir.

Kinder+Sport, çocuklar için spor etkinlikleri ve öğrenci şampiyonaları düzenler ve onları destekler; çocukları spora yakınlaştırmak için disiplinlerarası turnuvalar düzenler, atlet ve eski şampiyonlarla iş birliği yapar. Ayrıca, aktif yaşamın faydalarına odaklanan proje ve araştırmaları destekler.

Proje; kurumlar, bakanlıklar ve üniversiteler, 4 Olimpik Komite, 126 Federasyon ve Spor Derneği ve ISF (Uluslararası Okul Sporları Federasyonu) dahil olmak üzere önemli ortaklarla yürütülmektedir.

CRS - PIMF

Michele Ferrero Girişimcilik Projesi

Michele Ferrero Girişimcilik Projesi, “sosyal” ilkelere göre hareket eden tam teşekküllü, kar amacı güden ticari işletmeleri destekleyerek gelişmekte olan ülkelerin en az gelişmiş bölgelerinde iş fırsatı yaratmayı amaçlar. Bu kuruluş, sosyal ve insani nitelikteki projeleri ve girişimleri uygulayarak, mali başarılardan bağımsız olarak çocukların ve genç yetişkinlerin sağlık, eğitim ve sosyal gelişimini korumaya çalışır. Michele Ferrero Girişimcilik Projesi, faaliyetlerini sırasıyla 2005 yılında Kamerun'da (Yaoundé), 2006'da Güney Afrika'da (Walkerville/Midvaal, Gauteng) ve 2007'de Hindistan'da (Baramati/Pune, Maharashtra) başlattı.

 CRS - Foundation

Ferrero Foundation

Michele Ferrero tarafından 1983 yılında bir Sosyal Girişim olarak ortaya çıkan Ferrero Foundation, Grup'un kendi gelişimine katkıda bulunan ve onunla aynı değerleri paylaşan kişilere saygı ve minnetini göstermek üzere kurulmuştur. Vakıf, emekli Ferrero çalışanlarını bünyesine alarak, zamanla gerçek bir eğitim merkezi ve kültürel referans noktası haline gelmek için faaliyet alanını sürekli olarak genişletmektedir.

Csr - facts

F-ACTS

Ferrero, "değer yaratmak için değer paylaşmak" vizyonuyla çalışır ve her zaman hammaddelerin üreticileri ve tedarikçileri ile şeffaf ve doğrudan iletişime dayalı, uzun vadeli ticari ilişkiler kurmayı amaçlar. "Ferrero - Tarımsal Sürdürülebilirlik Taahhüdü" (F-Agricultural Commitment To Sustainability) programımız, Grup'un sürdürülebilir hammadde tedariğine ve bu malzemelerin tedarik edildiği kırsal alanlarda ve topluluklardaki koşulların iyileştirilmesine olan bağlılığının somut göstergesidir.

Ferrero logo